Home Công đoàn Hoạt động Mẫu đơn xin vào ccoong đoàn

Mẫu đơn xin vào ccoong đoàn

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-----------    ----------
ĐƠN XIN VÀO CÔNG ĐOÀN
Kính gửi: Công đoàn Trường THPT Chuyên Quảng Bình.
Tôi tên là: ………………………………………………..
Sinh ngày …. tháng ….. năm ………..
Nơi sinh: Xã (phường), Huyện (Đơn vị tương đương), Tỉnh
Thường trú: TK(thôn, đơn vị tương đương), Xã, Phường - Huyện, Thành phố - Quảng Bình
Hiện đang là giáo viên Trường THPT Chuyên Quảng Bình.
Qua nghiên cứu điều lệ Công Đoàn Việt Nam, được sự giáo dục, bồi dưỡng của Tổ Công đoàn ….. và Công đoàn Trường THPT Chuyên Quảng Bình tôi đã nhận thức được:
-    Tổng liên đoàn lao động Việt nam luôn trung thành với lợi ích của công nhân và dân tộc, đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
-    Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp , chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.
-    Tổng liên đoàn lao động Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân.
-    Tổng liên đoàn lao động Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có quan hệ hợp tác với nhà nước và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-    Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế, tăng cường và mở rộng hợp tác với công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế trên nguyên tắc hữu nghị, đoàn kết, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, phấn đấu cho mục tiêu: Vì lợi ích người lao động, vì hoà bình dân chủ, độc lập dân tộc, phát triển và tiến bộ xã hội.
Từ những nhận thức trên tôi xin được tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Công đoàn, tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.
Đồng Hới, ngày… tháng …. năm 2010
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)         


 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm