Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2016 - 2017.

(Từ ngày 05 tháng 12  năm 2016 đến ngày 11 tháng 12  năm 2016).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/05/12/2016

- 7h: Chào cờ đầu tuần ( Đ/c Phong chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Đ/c Tuấn công tác tại Huế, (theo CV của Bộ).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng đội tuyển HSGQG (theo TKB).

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/06/12/2016

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng đội tuyển HSGQG (theo TKB).

Đ/c Phong

Đ/c Bình

4/07/12/2016

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Họp Đảng ủy, BGH, CTCĐ, BTĐT giới thiệu nguồn CBQL các tổ và nhà trường giai đoạn 2020 - 2025, tại Văn phòng Đảng ủy.

- 14h: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo trường giai đoạn 2020 - 2025 (toàn thể CBGVNV dự, tại HT)

- 15h30: Sinh hoạt các tổ CM lần 1 tháng 12.

Đ/c Hồng

 

5/08/12/2016

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Đ/c Phong dự tập huấn tại TT GDTX tỉnh.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng đội tuyển HSGQG (theo TKB).

Đ/c Cảnh

Đ/c Hùng

6/09/12/2016

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng đội tuyển HSGQG (theo TKB).

Đ/c Phong

Đ/c Hòa

7/10/12/2016

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Hoàn chỉnh nộp báo cáo quy hoạch cho Sở.

 

Nghỉ

Đ/c Tuấn

CN/11/12/2016

- 7h30: Thi Hùng biện Tiếng Anh cấp trường.

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Duy trì nền nếp, kỷ cương, lao động, vệ sinh;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Tăng cường bồi dưỡng đội tuyển HSGQG (theo kế hoạch);

- Hoàn thành Quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020 - 2025;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm