Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2016 - 2017.

(Từ ngày 12 tháng 12  năm 2016 đến ngày 18 tháng 12  năm 2016).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh Cảnh

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/12/12/2016

- 7h: Chào cờ đầu tuần (Đ/c Hồng chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Họp Đảng ủy, tại VP Đảng ủy.

- 9h: Họp BGH, tại Văn phòng Đảng ủy.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng đội tuyển HSGQG (theo TKB).

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/13/12/2016

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng đội tuyển HSGQG (theo TKB).

Đ/c Phong

Đ/c Bình

4/14/12/2016

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- 13h30: Dạy học cho các lớp chuyên.

- 14h: Các đội tuyển QG học bù (nếu chậm so với KH).

- 16h: Sinh hoạt TD - TT (Công đoàn chủ trì).

Đ/c Hồng

 

5/15/12/2016

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: BGH dự Hội nghị tại Sở GD & ĐT.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng đội tuyển HSGQG (theo TKB).

Đ/c Cảnh

Đ/c Hùng

6/16/12/2016

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 10h: Đón và làm việc với đoàn công tác Sở GD & TT tỉnh Khăm Muộn (BGH, CTCĐ, BTĐT, các tổ trưởng không có tiết, tại HT.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng đội tuyển HSGQG (theo TKB).

Đ/c Phong

Đ/c Hòa

7/17/12/2016

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Nghỉ

Đ/c Tuấn

CN/18/12/2016

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Duy trì nền nếp, kỷ cương, lao động, vệ sinh;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Các tổ hoàn thành ra đề Kiểm tra KHI nộp đ/c Phong (15/12)

- Tăng cường bồi dưỡng đội tuyển HSGQG (theo kế hoạch);

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm