Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2016 - 2017.

(Từ ngày 16 tháng 01  năm 2017 đến ngày 22 tháng 01  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/16/01/2017

- 7h: Sơ kết học kỳ I toàn trường (đ/c Cảnh chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Thi giải toán trên máy cầm tay (theo Quyết định)

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/17/01/2017

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

Đ/c Phong

Đ/c Bình

4/18/01/2017

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Đ/c Tuấn tập huấn DQTV tại Ban CHQS Đ. Hới.

- 15h: Sinh hoạt các tổ chuyên môn Sơ kết HKI, triển khai nhiệm vụ  chuyên môn HKII.

Đ/c Hồng

 

5/19/01/2017

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Đ/c HT dự Huấn luyện DQTV tại TP ĐH.

- 14h: Học tập, quán triệt các Chuyên đề NQTW4 (Mời toàn thể CBGVNV dự - HS nghỉ học).

Đ/c Cảnh

Đ/c Hùng

6/20/01/2017

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

Đ/c Phong

Đ/c Hòa

7/21/01/2017

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Đ/c HT dự Hội nghị Sơ kết HKI tại Sở.

Nghỉ

Đ/c Tuấn

CN/22/01/2017

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tập trung chỉ đạo duy trì nền nếp kỷ cương, lao động, vệ sinh;

- Triển khai các hoạt động chuyên môn HKII;

- Đốc thúc tiến độ xây dựng Khu hành chính nhà trường;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm