Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2016 - 2017.

(Từ ngày 13  tháng 02  năm 2017 đến ngày 19 tháng 02  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/13/02/2017

 

- 7h: Chào cờ đầu tuần (Đ/c Cảnh chủ trì)

- Dạy và học theo Thời Khóa biểu

- Dạy và học theo Thời Khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSG cấp tỉnh.

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/14/02/2017

 

- 7h: Dạy và học theo Thời Khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời Khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSG cấp tỉnh.

- Làm việc với đoàn kiểm tra công tác HN - DN.

Đ/c Phong

Đ/c Bình

4/15/02/2017

 

- 7h: Dạy và học theo Thời Khóa biểu.

- 8h30: Họp BTC giải bóng chuyền Khu vực III.

- 14h: Họp chung các tổ CM và Giáo vụ tại HT

- 15h: Sinh hoạt các tổ CM lần 1 tháng 2 năm 2017.

- 16h30: Hoạt động TD TT (Công đoàn chủ trì).

Đ/c Hồng

 

5/16/02/2017

 

- 7h: Dạy và học theo Thời Khóa biểu

- Dạy và học theo Thời Khóa biểu

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSG cấp tỉnh

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

6/17/02/2017

 

- 7h: Dạy và học theo Thời Khóa biểu

- Dạy và học theo Thời Khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSG cấp tỉnh

Đ/c Phong

Đ/c Hòa

7/18/02/2017

 

- 7h: Dạy và học theo Thời Khóa biểu

- 14h: Khai mạc, thi đấu bóng chuyền nữ Khu vực III

Đ/c Tuấn

CN/19/02/2017

 

- Thi đấu giải bóng chuyền nữ Khu vực III.

- Thi đấu và Tổng kết bóng chuyền nữ Khu vực III.

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tập trung chỉ đạo ổn định nền nếp, lao động, vệ sinh;

- Triển khai các hoạt động: Dự giờ, thanh kiểm tra chuyên môn;

- Các tổ chuyên môn sinh hoạt triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2017;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm