Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM HỌC 2016 - 2017.

(Từ ngày 26  tháng 6  năm 2017 đến ngày 02 tháng 7  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/26/06/2017

 

- 8h: Duyệt Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018, tại phòng GDTrH (HT, Giáo vụ, TKHĐ)

- 14h: Lãnh đạo sở duyệt Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 (HT, Giáo vụ, TKHĐ).

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/27/06/2017

 

- Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10.

- Trực giải quyết công việc nhà trường

- Trực giải quyết công việc nhà trường

Đ/c Phong

Đ/c Bình

4/28/06/2017

 

- Trả hồ sơ cho học sinh không đỗ vào chuyên.

- Trực giải quyết công việc nhà trường

- Trả hồ sơ cho học sinh không đỗ vào chuyên.

- Trực giải quyết công việc nhà trường

Đ/c Hồng

 

5/29/06/2017

 

- Trả hồ sơ cho học sinh không đỗ vào chuyên.

- Trực giải quyết công việc nhà trường

- Trả hồ sơ cho học sinh không đỗ vào chuyên.

- Trực giải quyết công việc nhà trường

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

6/30/06/2017

 

- Trả hồ sơ cho học sinh không đỗ vào chuyên.

- Trực giải quyết công việc nhà trường

- Trả hồ sơ cho học sinh không đỗ vào chuyên.

- Trực giải quyết công việc nhà trường

Đ/c Phong

Đ/c Hòa

7/01/07/2017

 

- Trả hồ sơ cho học sinh không đỗ vào chuyên.

- Trực giải quyết công việc nhà trường

- 14h: Sở GD & ĐT thẩm định đề nghị tặng Cờ thi đua (BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ), tại Phòng họp.

Đ/c Tuấn

CN/02/07/2017

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Duyệt tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018;

- Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10;

- Trả hồ sơ cho học sinh không thi đỗ vào THPT chuyên;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm