Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 7 tháng 05  năm 2018 đến ngày 13 tháng 05  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/07/05/2018

 

- Chào cờ đầu tuần (đ/c Cảnh chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- 14h: Bắt đầu thu nhận đơn dự thi vào Chuyên.

- 19h: Tham gia thi “Đường lên đỉnh Olympia”.

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/08/05/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

 

Đ/c Thu

Đ/c Hòa

4/09/05/2018

 

- Kiểm tra HKII cho Khối 10 (Văn - Anh).

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG.

- Kiểm tra HKII cho Khối 11 (Toán - Hóa).

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG.

* GV bộ môn hoàn thành TK điểm cho HS K12.

Đ/c Hồng

 

5/10/05/2018

 

- Kiểm tra HKII cho Khối 11 (Văn - Anh).

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG

- Kiểm tra HKII cho Khối 10 (Toán - Lý).

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG.

Đ/c Thu

Đ/c Hùng

6/11/05/2018

 

- Kiểm tra nói tiếng Anh cho HS Khối 10

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG

- Kiểm tra nói tiếng Anh cho HS Khối 11.

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG

* GV CN hoàn thành TK điểm cho HS K12.

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/12/05/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

* Tiết 5: Khối 12 họp xét hạnh kiểm cuối năm.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

 

Đ/c Thu

Đ/c Nam

CN/13/05/2018

 

Nghỉ

Nghỉ.

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tiếp tục củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Ôn Thi THPTQG cho HS Khối 12 vào buổi sáng;

- Tiếp tục ôn tập, Kiểm tra HKII cho HS K10,11 theo lịch Sở;

- Xét, xếp loại Hạnh kiểm cho HS Khối 12;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Ths. Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm