Thông báo - Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 30 tháng 10  năm 2017 đến ngày 05 tháng 11  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 23 tháng 10  năm 2017 đến ngày 29 tháng 10  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 16 tháng 10  năm 2017 đến ngày 22 tháng 10  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Võ Thanh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 09 tháng 10  năm 2017 đến ngày 15 tháng 10  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 02 tháng 10  năm 2017 đến ngày 08 tháng 10  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 25 tháng 9  năm 2017 đến ngày 01 tháng 10  năm 2017) Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Võ Thanh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 18 tháng 9  năm 2017 đến ngày 24 tháng 9  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 18 tháng 9  năm 2017 đến ngày 24 tháng 9  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 11 tháng 9  năm 2017 đến ngày 17 tháng 9  năm 2017).
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh

Bài được quan tâm