Thông báo - Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 22 tháng 01  năm 2018 đến ngày 28  tháng 01  năm 2018). Lãnh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 15 tháng 01  năm 2018 đến ngày 21  tháng 01  năm 2018). Lãnh
 

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15-01-2018

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15-01-2018Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 08 tháng 01  năm 2018 đến ngày 14  tháng 01  năm 2018). Lãnh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 01 tháng 01  năm 2018 đến ngày 07  tháng 01  năm 2018). Lãnh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 25 tháng 12  năm 2017 đến ngày 31  tháng 12  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 18 tháng 12  năm 2017 đến ngày 24  tháng 12  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 11 tháng 12  năm 2017 đến ngày 17  tháng 12  năm 2017). Lãnh đạo
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 04 tháng 12  năm 2017 đến ngày 10  tháng 12  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh

Bài được quan tâm