Thông báo - Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 27 tháng 11  năm 2017 đến ngày 03  tháng 12  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 20 tháng 11  năm 2017 đến ngày 26  tháng 11  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 13 tháng 10  năm 2017 đến ngày 19  tháng 11  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 06 tháng 10  năm 2017 đến ngày 12 tháng 11  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 30 tháng 10  năm 2017 đến ngày 05 tháng 11  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 23 tháng 10  năm 2017 đến ngày 29 tháng 10  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 16 tháng 10  năm 2017 đến ngày 22 tháng 10  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Võ Thanh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 09 tháng 10  năm 2017 đến ngày 15 tháng 10  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 02 tháng 10  năm 2017 đến ngày 08 tháng 10  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh

Bài được quan tâm