Thông báo - Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 06  tháng 02  năm 2017 đến ngày 12 tháng 02  năm 2017).   Lãnh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 30  tháng 01  năm 2017 đến ngày 5 tháng 02  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 23  tháng 01  năm 2017 đến ngày 29 tháng 01  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Võ
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 16 tháng 01  năm 2017 đến ngày 22 tháng 01  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 09 tháng 01  năm 2017 đến ngày 15 tháng 01  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 02 tháng 01  năm 2017 đến ngày 08 tháng 01  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2016 - 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2016 - 2017KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 02 tháng 01  năm 2017 đến ngày 08 tháng 01  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2016 - 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2016 - 2017KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 26 tháng 12  năm 2016 đến ngày 01 tháng 01  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Võ
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 19 tháng 12  năm 2016 đến ngày 25 tháng 12  năm 2016). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh

Bài được quan tâm