Thông báo - Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 28  tháng 11  năm 2016 đến ngày 04 tháng 12  năm 2016). Lãnh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 21  tháng 11  năm 2016 đến ngày 27 tháng 11 năm 2016). Lãnh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 14  tháng 11  năm 2016 đến ngày 20 tháng 11 năm 2016). Lãnh đạo trực tuần:
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 07  tháng 11  năm 2016 đến ngày 13 tháng 11 năm 2016). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 31  tháng 10  năm 2016 đến ngày 06 tháng 11 năm 2016). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 24  tháng 10  năm 2016 đến ngày 30 tháng 10 năm 2016). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 17 tháng 10  năm 2016 đến ngày 23 tháng 10 năm 2016). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2016 - 2017.KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2016 - 2017. (Từ ngày 10 tháng 10  năm 2016 đến ngày 16 tháng 10 năm 2016). Lãnh đạo trực tuần:
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh

Bài được quan tâm