Home Tổ chuyên môn Tin Thư viện chuyên môn

THƯ VIỆN CHUYÊN MÔN

title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề bài viết Lần xem
1 Tính liên thông của đồ thị 401
2 Thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch 566
3 Tìm kiếm chuổi 354
4 Sử dụng phương pháp sơ đồ lặp để giải một số bài toán trong Tin học 5636
5 Một số giải pháp sử dụng thuật toán duyệt cho một số bài toán cơ bản 5559
6 Ứng dụng kiểu xâu trong phép toán với số nguyên lớn 5677
7 Một số bài toán QHĐ tiêu biểu 6783
8 Tìm hiểu về danh sách móc nối đơn 1233
9 KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL 3418
10 Thuật toán lùa Bò vào chuồng 3929
11 Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và một số bài tập ứng dụng 917
12 Một số giải thuật sắp xếp 1378
13 Duyệt cây nhị phân 1290
14 Một số lưu ý khi dạy các tiết ôn tập chương - môn Tin học 1589
15 Chuyên đề. Quy hoạch động trạng thái 4643
16 luồng cực đại và một số bài toán ứng dụng 1683
17 PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG 3439
18 Xử Lý bít 1307
19 Sử dụng phương pháp Đệ quy quay lui (Back Tracking) để giải một số bài toán tin học 3815
20 KINH NGHIỆM BẢO DƯỠNG MÁY TÍNH XÁCH TAY 5910
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm