Home Tổ chuyên môn Tin Thư viện chuyên môn

THƯ VIỆN CHUYÊN MÔN

title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề bài viết Lần xem
1 Tính liên thông của đồ thị 93
2 Thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch 86
3 Tìm kiếm chuổi 85
4 Sử dụng phương pháp sơ đồ lặp để giải một số bài toán trong Tin học 5465
5 Một số giải pháp sử dụng thuật toán duyệt cho một số bài toán cơ bản 5401
6 Ứng dụng kiểu xâu trong phép toán với số nguyên lớn 5517
7 Một số bài toán QHĐ tiêu biểu 6636
8 Tìm hiểu về danh sách móc nối đơn 1125
9 KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL 3272
10 Thuật toán lùa Bò vào chuồng 3328
11 Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và một số bài tập ứng dụng 750
12 Một số giải thuật sắp xếp 1229
13 Duyệt cây nhị phân 1157
14 Một số lưu ý khi dạy các tiết ôn tập chương - môn Tin học 1427
15 Chuyên đề. Quy hoạch động trạng thái 4095
16 luồng cực đại và một số bài toán ứng dụng 1534
17 PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG 2984
18 Xử Lý bít 1191
19 Sử dụng phương pháp Đệ quy quay lui (Back Tracking) để giải một số bài toán tin học 3473
20 KINH NGHIỆM BẢO DƯỠNG MÁY TÍNH XÁCH TAY 5685
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm