Home Tổ chuyên môn Tin Thư viện chuyên môn

THƯ VIỆN CHUYÊN MÔN

title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề bài viết Lần xem
1 Tính liên thông của đồ thị 319
2 Thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch 403
3 Tìm kiếm chuổi 268
4 Sử dụng phương pháp sơ đồ lặp để giải một số bài toán trong Tin học 5586
5 Một số giải pháp sử dụng thuật toán duyệt cho một số bài toán cơ bản 5507
6 Ứng dụng kiểu xâu trong phép toán với số nguyên lớn 5620
7 Một số bài toán QHĐ tiêu biểu 6741
8 Tìm hiểu về danh sách móc nối đơn 1187
9 KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL 3378
10 Thuật toán lùa Bò vào chuồng 3745
11 Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và một số bài tập ứng dụng 859
12 Một số giải thuật sắp xếp 1311
13 Duyệt cây nhị phân 1233
14 Một số lưu ý khi dạy các tiết ôn tập chương - môn Tin học 1519
15 Chuyên đề. Quy hoạch động trạng thái 4426
16 luồng cực đại và một số bài toán ứng dụng 1627
17 PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG 3293
18 Xử Lý bít 1255
19 Sử dụng phương pháp Đệ quy quay lui (Back Tracking) để giải một số bài toán tin học 3686
20 KINH NGHIỆM BẢO DƯỠNG MÁY TÍNH XÁCH TAY 5838
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm