Home Tổ chuyên môn Tin Thư viện chuyên môn

THƯ VIỆN CHUYÊN MÔN

title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề bài viết Lần xem
1 Tính liên thông của đồ thị 543
2 Thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch 784
3 Tìm kiếm chuổi 519
4 Sử dụng phương pháp sơ đồ lặp để giải một số bài toán trong Tin học 5721
5 Một số giải pháp sử dụng thuật toán duyệt cho một số bài toán cơ bản 5667
6 Ứng dụng kiểu xâu trong phép toán với số nguyên lớn 5771
7 Một số bài toán QHĐ tiêu biểu 6890
8 Tìm hiểu về danh sách móc nối đơn 1299
9 KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL 3499
10 Thuật toán lùa Bò vào chuồng 4132
11 Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và một số bài tập ứng dụng 1014
12 Một số giải thuật sắp xếp 1462
13 Duyệt cây nhị phân 1369
14 Một số lưu ý khi dạy các tiết ôn tập chương - môn Tin học 1672
15 Chuyên đề. Quy hoạch động trạng thái 4830
16 luồng cực đại và một số bài toán ứng dụng 1751
17 PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG 3643
18 Xử Lý bít 1393
19 Sử dụng phương pháp Đệ quy quay lui (Back Tracking) để giải một số bài toán tin học 3999
20 KINH NGHIỆM BẢO DƯỠNG MÁY TÍNH XÁCH TAY 5997
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm