Chào mừng đến với ACQB Forum ( Đăng nhập | Đăng kí | Quên mật khẩu )
ACQB
 
Tạo chủ đề mới Trả lời
> Danh s?ch ?? xu?t x?t tuy?n v?o l?p 10 THPT chuy?n V? Nguy?n Gi?p n?m h?c 2018-2019
Ban Biên Tập
bài viết Jun 30 2018, 10:14 AM
Bài đăng #1


Thượng úy
**
Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277, Likes: 15 chi tiết
ACQBer


---------------------------------------------------------------------------------------

Danh s?ch ?? xu?t x?t tuy?n v?o l?p 10 THPT chuy?n V? Nguy?n Gi?p n?m h?c 2018-2019

Danh s?ch ?? xu?t x?t tuy?n v?o l?p 10 THPT chuy?n V? Nguy?n Gi?p n?m h?c 2018-2019. Theo ??, em V? Nguy?n Duy B?nh, chuy?n L?? th? khoa to?n kh?a ??t 46.75 ?i?m.

?i?m chu?n n?m nay c?c m?n c? th? l?:?To?n 20.75 ?i?m, L?? 32 ?i?m; H?a? 33.5 ?i?m ;?Sinh 29.25;?Anh 34.65;?V?n 31.75;?S? 21.25 ?i?m ;???a 19.5 ?i?m ; Kh?ng chuy?n: 22.25 ?i?m kh?ng nh?n h? s?.

Theo ??, em V? Nguy?n Duy B?nh, chuy?n L?? th? khoa to?n kh?a ??t 46.75 ?i?m v?i ?i?m th?nh ph?n c?c m?n:?8.25/9.75/9.75/9.5 . Em Nguy?n ??c B?nh: th? khoa chuy?n To?n v?i s? ?i?m 7.5/9.25/10/9, t?ng 44.75 ?i?m. M?n H?a em Nguy?n Th? Nh? Ng?c ??t th? khoa c? t?ng ?i?m l? 42.25 ( 7.5/7.25/8.5/9.5);? M?n Sinh c? em Ng? Th? Kh?nh Linh: th? khoa ??t t?ng 43. 25 ?i?m. M?n tin c? em Ho?ng ??c M?nh ??t 40 ?i?m, m?n Anh em Nguy?n Th?o Mai ??t 45.05 ?i?m,? m?n V?n em Tr?n Th? Ph??ng Th?o ??t 40,5 , m?n S? em ??ng Tr??ng Th?y D??ng ??t 38.25 ?i?m, m?n ??a em Nguy?n Ho?ng Nga ??t 34.5 ?i?m.

Anh V?

Link download: https://drive.google.com/uc?export=download...ebK57S6y-DxLs4jXem chi tiết tại http://chuyen-qb.com
CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC:
 

Trả lời Tạo chủ đề mới

 Expanded by ACQB