Chào mừng đến với ACQB Forum ( Đăng nhập | Đăng kí | Quên mật khẩu )
ACQB
43 Trang V   1 2 3 > » 

Ban Biên Tập
Gửi vào: Jun 30 2018, 10:14 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


Danh s?ch ?? xu?t x?t tuy?n v?o l?p 10 THPT chuy?n V? Nguy?n Gi?p n?m h?c 2018-2019. Theo ??, em V? Nguy?n Duy B?nh, chuy?n L?? th? khoa to?n kh?a ??t 46.75 ?i?m. ?i?m chu?n n?m nay c?c m?n c? th? l?:...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60904 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 622

Ban Biên Tập
Gửi vào: Jun 30 2018, 08:46 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


Hi?n nay ?? c? k?t qu? tr?ng tuy?n v?o l?p 10 tr??ng THPT Chuy?n V? Nguy?n Gi?p n?m h?c 2018-2019. Nh? tr??ng th?ng b?o cho CMHS v? c?c em h?c sinh d? thi ???c bi?t ( k?t qu? d?n t?i b?ng tin n...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60905 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 586

Ban Biên Tập
Gửi vào: Jun 30 2018, 06:36 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


K? HO?CH? C?NG T?C TU?N 46 N?M H?C 2017 - 2018(T? ng?y 25 th?ng 06 ?n?m 2018 ??n ng?y 01 th?ng 07 ?n?m 2018).L?nh ??o tr?c tu?n: ?/c Ho?ng Thanh C?nh Ng?y th?ngBu?i s?ngBu?i chi?uTr?cL?-QLDT2/25/06/20...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60903 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 344

Ban Biên Tập
Gửi vào: Jun 17 2018, 11:10 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM HỌC 2017 - 2018(Từ ngày 18 tháng 06  năm 2018 đến ngày 24 tháng 06  năm 2018).Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng Ngày thángBuổi sángBuổi chiềuTrựcLĐ-QLDT 2/18/...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60902 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 337

Ban Biên Tập
Gửi vào: Jun 12 2018, 07:49 PM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp thông báo tới quý phụ huynh, học sinh bảng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019.Xem chi tiết tại http://chuyen-qb.com...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60901 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 541

Ban Biên Tập
Gửi vào: Jun 9 2018, 07:32 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển thẳng và cấp học bổng 30 triệu dồng cho mỗi học sinh các trường chuyên tham dự khoá đào tạo Đại học chính quy ngành “Quản Lý Cảng và Logistics” Chuông trình ...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60899 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 409

Ban Biên Tập
Gửi vào: Jun 9 2018, 07:18 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM HỌC 2017 - 2018(Từ ngày 11 tháng 06  năm 2018 đến ngày 17 tháng 06  năm 2018).Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn Ngày thángBuổi sángBuổi chiềuTrựcLĐ-QLDT 2/11/06/2...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60900 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 377

Ban Biên Tập
Gửi vào: Jun 2 2018, 10:04 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM HỌC 2017 - 2018(Từ ngày 04 tháng 06  năm 2018 đến ngày 10 tháng 06  năm 2018).Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Dương Thị Hoài Thu Ngày thángBuổi sángBuổi chiềuTrựcLĐ-QLDT 2/04/06...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60898 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 393

Ban Biên Tập
Gửi vào: May 25 2018, 09:32 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM HỌC 2017 - 2018(Từ ngày 28 tháng 05  năm 2018 đến ngày 03 tháng 06  năm 2018).Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy HồngNgày thángBuổi sángBuổi chiềuTrựcLĐ-QLDT2/28/05...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60897 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 424

Ban Biên Tập
Gửi vào: May 18 2018, 01:13 PM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM HỌC 2017 - 2018(Từ ngày 21 tháng 05  năm 2018 đến ngày 27 tháng 05  năm 2018).Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh CảnhNgày thángBuổi sángBuổi chiềuTrựcLĐ-QLDT2/21/05/201...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60896 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 406

Ban Biên Tập
Gửi vào: May 14 2018, 06:15 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


Học bổng tại Viện kỹ thuật Quốc tế Sirindhorn - Đại học Thammasat - Thái Lan. Học sinh khối 12 nghiên cứu.Xem chi tiết tại http://chuyen-qb.com...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60894 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 389

Ban Biên Tập
Gửi vào: May 13 2018, 07:03 PM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM HỌC 2017 - 2018(Từ ngày 14 tháng 05  năm 2018 đến ngày 20 tháng 05  năm 2018).Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Dương Thị Hoài ThuNgày thángBuổi sángBuổi chiềuTrựcLĐ-QLDT 2/14/05/...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60895 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 342

Ban Biên Tập
Gửi vào: May 8 2018, 08:50 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


THÔNG BÁO  VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP - NĂM HỌC 2018 – 2019 1. Học sinh có nguyện vọng vào học trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp thì nộp đơn dự tuyển ...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60892 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 450

Ban Biên Tập
Gửi vào: May 7 2018, 02:29 PM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019Thực hiện quyết định của UBND Tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển học sinh và hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình về việc thi tuyển...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60893 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 446

Ban Biên Tập
Gửi vào: May 7 2018, 10:07 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


Ưu tiên xét tuyễn trường Đại học TDTT Đà Nẵng.Xem chi tiết tại http://chuyen-qb.com...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60891 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 443

Ban Biên Tập
Gửi vào: May 6 2018, 07:38 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2017 - 2018(Từ ngày 7 tháng 05  năm 2018 đến ngày 13 tháng 05  năm 2018).Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy HồngNgày thángBuổi sángBuổi chiềuTrựcLĐ-QLDT 2/07/05...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60890 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 393

Ban Biên Tập
Gửi vào: May 4 2018, 03:29 PM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


Thông báo tuyễn sinh ĐH Sầm Sơn.Xem chi tiết tại http://chuyen-qb.com...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60888 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 460

Ban Biên Tập
Gửi vào: May 4 2018, 09:21 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


DỰ KIẾNLỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5, 6 NĂM 2018. Thứ/ ngàySÁNGCHIỀU3/01/5/2018- Nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1- 5- Nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1- 54/02/5/2018- Dạy và học theo Thời khóa biểu. - 15h: Họp HĐSP th...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60889 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 386

Ban Biên Tập
Gửi vào: May 2 2018, 09:42 PM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


Tháng Bảy Nắng sắc ngọt trên cây Trải ngút ngàn xanh mênh mông bờ bãi Lục bình tím ngát giữa dòng Giăng mắc nhớ nhung Tháng Bảy Dịu dàng hơi may Chớm trong lòng phố nhỏ Hạt mưa ngâu rơi cho hoa thu n...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60887 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 375

Ban Biên Tập
Gửi vào: Apr 27 2018, 09:47 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2017 - 2018(Từ ngày 30 tháng 04  năm 2018 đến ngày 06 tháng 05  năm 2018).Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh Cảnh Ngày thángBuổi sángBuổi chiềuTrựcLĐ-QLDT2/30/04/20...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60885 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 415

Ban Biên Tập
Gửi vào: Apr 27 2018, 09:05 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


<h2 id=":nk">Hướng dẫn tuyển sinh và thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2018-2019.</h2>Xem chi tiết tại http://chuyen-qb.com...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60886 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 431

Ban Biên Tập
Gửi vào: Apr 24 2018, 05:31 PM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


Bảng điểm các môn thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm học 2017-2018. Bảng điểm của thí sinh tự do.Xem chi tiết tại http://chuyen-qb.com...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60883 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 492

Ban Biên Tập
Gửi vào: Apr 24 2018, 10:04 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.Để đảm bảo an toàn cho CBGV, NV và các em HS trong dịp nghỉ Lễ Chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5, nhà trường yêu cầu:1. Toàn thể C...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60884 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 462

Ban Biên Tập
Gửi vào: Apr 20 2018, 02:27 PM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2017 - 2018(Từ ngày 22 tháng 04  năm 2018 đến ngày 29 tháng 04  năm 2018).Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng Ngày thángBuổi sángBuổi chiềuTrựcLĐ-QLDT2/23/0...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60882 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 345

Ban Biên Tập
Gửi vào: Apr 18 2018, 11:13 AM


Thượng úy
**

Cấp bậc Forum: Power Mod
Số bài viết: 277
Ngày đăng ký: 4-April 08
Địa chỉ: Chuyên QB
Là thành viên số.: 80


Thông báo ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018 của ĐH QG Hồ Chí Minh và trường ĐH Nội vụ Hà Nội.Xem chi tiết tại http://chuyen-qb.com...
  Diễn đàn: Trang Nhất · Xem trước bài viết: #60880 · Trả lời: 0 · Lượt xem: 567

43 Trang V   1 2 3 > » 

New Posts  Trả lời mới
No New Posts  Không có trả lời mới
Hot topic  Chủ đề nóng (Mới)
No new  Chủ đề nóng (Cũ)
Poll  Bình chọn (Mới)
No new votes  Bình chọn (Cũ)
Closed  Chủ đề đã khóa
Moved  Chủ đề đã chuyển
 

Expanded by ACQB