Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;

- Giám đốc các trung tâm GDTX, KTTH-HN các huyện, thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã gửi đến các đơn vị Kế hoạch số 528/KH-SGDĐT ngày 05/5/2011 về tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011 và tuyển sinh vào các trường Tiểu học, Trung học năm học 2011-2012 kèm theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt Kế hoạch trên, sở điều chỉnh nội dung kế hoạch tại mục 5.5.1 và 5.5.2 trang 7 như sau:

"5.5.1. Lịch thi tuyển vào lớp 10 THPT

- Môn thi: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Đối với học sinh học chương trình BT THCS, không học Tiếng Anh ở cấp THCS, sẽ thi môn Địa lí thay cho môn Tiếng Anh.

- Lịch thi: Ngày 01, 02/7/2011.

- Thời gian làm bài thi:

* Môn Toán, Ngữ văn: 120 phút

* Tiếng Anh/Địa lí: 60 phút

5.5.2. Lịch thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên

- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn Chuyên. Đối với học sinh học chương trình BT THCS, không học Tiếng Anh ở cấp THCS, sẽ thi môn Địa lí thay cho môn Tiếng Anh.

- Lịch thi: - Ngày 01, 02/7/2011: thi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh/Địa lí;

- Ngày 03/7/2011 thi các môn Chuyên.

- Thời gian làm bài thi:

* Môn Toán, Ngữ văn: 120 phút,

* Tiếng Anh/Địa lí: 60 phút

* Các môn chuyên: Môn Hoá học và Ngoại ngữ: 120 phút,

các môn khác: 150 phút."

Vậy Sở thông báo để các đơn vị điều chỉnh và kịp thời triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cám ơn!
Người Việt Nam