Home Ban giám hiệu Cơ cấu tổ chức Danh sách các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn năm học 2011 - 2012

Danh sách các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn năm học 2011 - 2012

DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN

Năm học 2011 – 2012

(Kèm theo Quyết định số 44/QĐ-CH ngày 25 tháng 7  năm 2011

của Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Quảng Bình)

 

Tổ Chuyên môn

Tổ trưởng

Tổ phó

Toán

Trần Xuân Bang

Ngô Quang Việt

Lý-CN

Nguyễn Phượng Hoàng

Trương Đình Hùng

Hóa

Đặng Bá Hưng

Lâm Mẫu Tài

Sinh-CN

Nguyễn Văn Duẫn

Trần Thị Thúy

Tin

Trần Lương Vương

Hoàng Thị Minh Huyền

Văn

Nguyễn Thị Minh Tâm

Nguyễn Thị Liễu Hoàn

Sử

Lê Thanh Bình

Thái Thị Lợi

Địa

Hoàng Thị Lệ

Nguyễn Thị Xuân

Anh

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Nguyễn Thị Lệ Hương

Thể dục

Lê Anh Vũ

Hoàng Thế Hùng

Văn phòng

Lê Thị Thanh

Phan Thị Mai

 

TỔ CHUYÊN MÔN: TOÁN HỌC

TỔ TRƯỞNG

THẦY GIÁO: TRẦN XUÂN BANG

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

TỔ PHÓ


THẦY GIÁO: NGÔ QUANG VIỆT

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: VẬT LÝ

THẦY GIÁO: NGUYỄN PHƯỢNG HOÀNG

ĐIỆN THOẠI: 0913.018.179

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

TỔ PHÓ

THẦY GIÁO: TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: HÓA HỌC

THẦY GIÁO: ĐẶNG BÁ HƯNG

ĐIỆN THOẠI: 0983.414.524

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

TỔ PHÓ


THẦY GIÁO: LÂM MẪU TÀI

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: SINH HỌC

THẦY GIÁO: NGUYỄN VĂN DUẪN

ĐIỆN THOẠI: 0912.637.852

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

TỔ PHÓ

CÔ GIÁO: TRẦN THỊ THÚY

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: NGOẠI NGỮ

CÔ GIÁO: NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

ĐIỆN THOẠI: 0905.072.656

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

TỔ PHÓ


CÔ GIÁO: NGUYỄN THỊ LỆ HƯƠNG

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: VĂN HỌC

CÔ GIÁO: NGUYỄN THỊ MINH TÂM

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

TỔ PHÓ


CÔ GIÁO: NGUYỄN THỊ LIỄU HOÀN

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: LỊCH SỬ

THẦY GIÁO: LÊ THANH BÌNH

ĐIỆN THOẠI: 0912.357.623

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

TỔ PHÓ


CÔ GIÁO: THÁI THỊ LỢI

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: ĐỊA LÝ- GIÁO DỤC CÔNG DÂN

CÔ GIÁO: HOÀNG THỊ LỆ

ĐIỆN THOẠI: 0165.7600906

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

TỔ PHÓ


CÔ GIÁO: HOÀNG THỊ XUÂN

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: TIN HỌC

THẦY GIÁO: TRẦN LƯƠNG VƯƠNG

ĐIỆN THOẠI: 0915.388.247

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

TỔ PHÓ


CÔ GIÁO: HOÀNG THỊ MINH HUYỀN

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG AN NINH

THẦY GIÁO: LÊ ANH VŨ

ĐIỆN THOẠI: 0912.414.676

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

TỔ PHÓ


THẦY GIÁO: HOÀNG THẾ HÙNG

ĐIỆN THOẠI: 0913.002.890

EMAIL: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó


TỔ TRƯỞNG : HÀNH CHÍNH- VĂN PHÒNG

ĐỒNG CHÍ: LÊ THỊ THANH

ĐIỆN THOẠI: 0912.747.536

EMAIL:

Theo quyết định của Hiệu trưởng trường THPT Chuyên QB năm học 2010-2011 nhà trường có 10 tổ trưởng chuyên môn và 1 tổ trưởng tổ hành chính. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/11/2010 gồm các đồng chí có tên sau đây

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: TOÁN HỌC

THẦY GIÁO: TẠ QUỐC KHÁNH

ĐIỆN THOẠI: 0912.037.779

EMAIL:


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: VẬT LÝ

 

THẦY GIÁO: NGUYỄN PHƯỢNG HOÀNG

ĐIỆN THOẠI: 0913.018.179

EMAIL:


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: HÓA HỌC

THẦY GIÁO: ĐẶNG BÁ HƯNG

ĐIỆN THOẠI: 0983.414.524

EMAIL:


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: SINH HỌC

THẦY GIÁO: NGUYỄN VĂN DUẪN

ĐIỆN THOẠI: 0912.637.852

EMAIL:


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: NGOẠI NGỮ

 

CÔ GIÁO: NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

ĐIỆN THOẠI: 0905.072.656

EMAIL:


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: VĂN HỌC

 

CÔ GIÁO: TRẦN THỊ HẰNG HẢI

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL:


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: LỊCH SỬ

THẦY GIÁO: LÊ THANH BÌNH

ĐIỆN THOẠI: 0912.357.623

EMAIL:


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: ĐỊA LÝ- GIÁO DỤC CÔNG DÂN

CÔ GIÁO: HOÀNG THỊ LỆ

ĐIỆN THOẠI: 0165.7600906

EMAIL:


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: TIN HỌC

 

THẦY GIÁO: TRẦN LƯƠNG VƯƠNG

ĐIỆN THOẠI: 0915.388.247

EMAIL:


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG AN NINH

THẦY GIÁO: LÊ ANH VŨ

ĐIỆN THOẠI: 0912.414.676

EMAIL:


TỔ TRƯỞNG : HÀNH CHÍNH- VĂN PHÒNG

ĐỒNG CHÍ: LÊ THỊ THANH

ĐIỆN THOẠI: 0912.747.536

EMAIL:

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm