Home Ban giám hiệu Cơ cấu tổ chức BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Ban Giám hiệu Nhà trường năm học 2009-2010 gồm 04 đồng chí:
Hiệu trưởng: Cô Giáo Trần Thị Minh Hoà
- Nhiệm vụ được phân công:
a) Công tác chính trị và tư tưởng nhà trường
b) Công tác kế hoạch nhà trường
c) Công tác tổ chức cán bộ, công tác tuyển viên chức, tuyển sinh
d) Công tác tài vụ, tài sản
đ) Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật
e) Chủ tịch hội đồng chủ nhiệm các lớp trong trường
g) Chủ tịch hội đồng “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Phó Hiệu trưởng: Thầy giáo Nguyễn Quang Hoè
- Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác chuyên môn
+ Phụ trách việc dạy học trên lớp của giáo viên và học sinh
+ Phụ trách việc bồi dưỡng học sinh giỏi của trường
+ Phụ trách công tác giáo vụ (Thời khóa biểu và quản lý học bạ, các loại sổ sách văn phòng).
+ Tham gia Hội đồng giáo dục, hội đồng thi đua, hội đồng kỷ luật hội đồng “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hội đồng khoa học và các công tác đột xuất được phân công.

Phó Hiệu trưởng: Thầy giáo Hoàng Minh Tuy-
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác chuyên môn
+ Phụ trách việc dạy học trên lớp của giáo viên và học sinh
+ Phụ trách công tác bồi dưỡng công tác nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học.
+ Phụ trách công tác chỉ đạo các phòng thí nghiệm
+ Phụ trách công tác HN-DN
+ Phụ trách công tác dạy thêm và trung tâm bồi dưỡng của giáo viên
+ Phụ trách công tác an ninh trật tự, công tác phòng chống bão lụt, thiên tai, tự vệ trường.
+ Tham gia Hội đồng giáo dục, hội đồng thi đua, hội đồng kỷ luật hội đồng “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hội đồng khoa học và các công tác đột xuất được phân công.

Phó Hiệu trưởng: Cô giáo Đinh Thị Lưu
- Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác ngoài giờ lên lớp
+ Phụ trách hoạt động giáo dục ngoài giờ của nhà trường
+ Phụ trách công tác công nghệ thông tin
+ Phụ trách công tác xây dựng trường văn hóa, phổ biến pháp luật trong nhà trường.
+ Tham gia phụ trách công tác quản lý cơ sở vật chất
+ Tham gia Hội đồng giáo dục, hội đồng thi đua, hội đồng kỷ luật hội đồng “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hội đồng khoa học và các công tác đột xuất được phân công.
 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm