Home Đảng bộ Hoạt động DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỘI BÓNG BÀN, CẦU LÔNG THAM GIA GIẢI THỂ THAO DO ĐẢNG ỦY KHỐI TỔ CHỨC

DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỘI BÓNG BÀN, CẦU LÔNG THAM GIA GIẢI THỂ THAO DO ĐẢNG ỦY KHỐI TỔ CHỨC

DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỘI BÓNG BÀN, CẦU LÔNG

THAM GIA GIẢI THỂ THAO DO ĐẢNG ỦY KHỐI TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

Số tiền

1

đ/c Hoàng Thanh Cảnh

200.000đ

2

đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng

200.000đ

3

đ/c Lê Anh Vũ

200.000đ

4

đ/c Bạch Ngọc Chính

200.000đ

5

đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng

200.000đ

6

đ/c Thái Thị Lợi

200.000đ

7

đ/c Trương Đình Hùng

200.000đ

8

đ/c Hải (toán)

200.000đ

9

đ/c Nguyễn Thu Thủy (AV)

100.000đ

10

Tổ Anh Văn

500.000đ

11

đ/c Bình (sử)

100.000đ

12

đ/c Sáu

100.000đ

13

đ/c  Diệu

100.000đ

14

đ/c  Hương (sử)

100.000đ

15

đ/c Thúy (sinh)

200.000đ

16

Tổ Sinh

300.000đ

17

Tổ Địa - GDCD

300.000đ

18

đ/c Phong

100.000đ

19

đ/c Hà (Lí)

100.000đ

20

đ/c Hồng (kĩ thuật)

100.000đ

21

Tổ VP

300.000đ

22

Tổ Hóa

400.000đ

23

đ/c Giang (toán)

200.000đ

24

đ/c Hiền (toán)

100.000đ

25

đ/c Hà (GDCD)

200.000đ

26

đ/c Hoàng Anh (Lí)

100.000đ

27

đ/c Tường (tin học)

100.000đ

28

đ/c Cúc (Lí)

100.000đ

29

đ/c Hồng Hoa (Lí)

100.000đ

30

đ/c Hưng (Hóa)

200.000đ

31

Chú Cường (BV)

100.000đ

32

đ/c Thúy Hiền (Văn)

100.000đ

33

đ/c Thắng (Toán)

200.000đ

34

Tổ Văn

300.000 đ

35

Đoàn trường

1.000.000 đ

36

Chi đoàn GV

300.000 đ

Tồng cộng

7.500.000đ 

 

 

 

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm