Thông báo - Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2018 - 2019KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 10 tháng 12  năm 2018 đến ngày 16 tháng 12  năm 2018). Lãnh đạo
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2018 - 2019KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 03 tháng 12  năm 2018 đến ngày 09 tháng 12  năm 2018). Lãnh đạo
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2018 - 2019KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 26 tháng 11  năm 2018 đến ngày 02 tháng 12  năm 2018). Lãnh đạo
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2018 - 2019KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 19 tháng 11  năm 2018 đến ngày 25 tháng 11  năm 2018). Lãnh đạo
 

Du học và trao đổi văn hóa quốc tế của YFU

Du học và trao đổi văn hóa quốc tế của YFUNhà trường thông tin  về chương trình "Du học và trao đổi văn hóa quốc tế" của YFU. Học sinh nào cần thêm thông tin gặp cô Hà (phòng Giáo vụ) để được hướng dẫn
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018 - 2019KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 12 tháng 11  năm 2018 đến ngày 18 tháng 11  năm 2018). Lãnh đạo
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2018 - 2019KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 05 tháng 11  năm 2018 đến ngày 11 tháng 11  năm 2018). Lãnh đạo
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018 - 2019KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ ngày 29 tháng 10  năm 2018 đến ngày 04 tháng 11  năm 2018). Lãnh đạo
 

Thông tin về việc cấp học bổng cho Sinh viên tại trường Đại học SIIT, Thái Lan.

Thông tin về việc cấp học bổng cho Sinh viên tại trường Đại học SIIT, Thái Lan.Thông tin về việc cấp học bổng cho Sinh viên tại trường Đại học SIIT, Thái Lan. Nếu học sinh cần hỏi thêm thông tin gì thì gặp cô Hà (phòng Giáo vụ) để được hướng dẫn
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh

Bài được quan tâm