Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO

Lịch tập trung học sinh đầu năm học 2017 – 2018.

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh toàn trường.

Để giúp cán bộ, GV, NV và các em học sinh toàn trường chủ động sắp xếp thời gian, nhà trường thông báo lịch tập trung và các hoạt động đầu năm học như sau:

Ngày

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 5 ngày10/8

 

Tựu

trường

* 7h - 8h: Tập trung học sinh toàn trường - BGH  trao đổi một số công việc đầu năm.

* 8h - 10h: Học sinh sinh hoạt tại lớp:

- Kiện toàn BCS lớp ( K11 &12)

- Chỉ định BCS lớp lâm thời (K10).

- Tổng vệ sinh phòng học.

- Chuẩn bị các dụng cụ phục vụ lớp học.

- Nhận bàn giao tài sản.

- Đ/c Tuấn - PHT

 

 

- BGH

- BCH đoàn trường

- GVCN

- VP trường

- Toàn thể học sinh

 

 

 

Thứ 6 ngày 11/8

 

 

 

 

 

* 7h - 9h: - Học tập nội quy quy định của nhà trường, đoàn trường;

- Tập đội hình, đội ngũ tại nhà thi đấu.

* 9h - 11h: Các lớp đo may đồng phục.

* 15h - 16h: Tập đội hình đội ngũ, thể dục giữa giờ tại sân chào cờ.

* 16h - 17h: Kiểm tra, đánh giá, xếp loại lao động vệ sinh các lớp.

* Nhận thời khóa biểu năm học mới.

- Đ/c Tuấn – PHT trực tiếp giảng nội quy, BCHĐT.

- BCH đoàn trường

- Tổ thể dục

- GVCN

- Toàn thể học sinh

- Ban LĐVS trường

 

 

 

 

Ngày 12,13/8

Giáo viên, học sinh các lớp chuẩn bị  điều kiện vào năm học mới.

 

 

Lưu ý:

- Ngày 14/08/2017: Toàn trường học chương trình năm học mới.

- Ban lao động, vệ sinh xây dựng sơ đồ vị trí LĐ, VS thông báo cho  các lớp.

- GVCN bám lớp, nhắc nhở HS thực hiện nghiêm túc các quy định của trường.

- Văn phòng chuẩn bị biên bản bàn giao tài sản, danh sách học sinh các lớp.

 

Nơi nhận:

-       Ban giám hiệu;

-       Giáo viên toàn trường;

-       Đăng Website;

-       Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm