Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2017 - 2018.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2017 - 2018.

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2017 - 2018.

(Từ ngày 14 tháng 8  năm 2017 đến ngày 20 tháng 8  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Võ Thanh Phong.

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/14/08/2017

 

- Chào cờ đầu tuần (đ/c Cảnh chủ trì)

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng các đội dự tuyển HSGQG, theo lịch.

Đ/c Hồng

 

3/15/08/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng các đội dự tuyển HSGQG, theo lịch.

Đ/c Phong

 

4/16/08/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- 15h: Sinh hoạt các tổ chuyên môn, triển khai hoạt động Chuyên môn đầu năm học.

Đ/c Hồng

 

5/17/08/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng các đội dự tuyển HSGQG, theo lịch.

Đ/c Phong

 

6/18/08/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng các đội dự tuyển HSGQG, theo lịch.

Đ/c Hồng

 

7/19/08/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Nghỉ

Đ/c Phong

CN/20/08/2017

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tập trung chỉ đạo và duy trì nền nếp ngay đầu năm học;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Sinh hoạt các tổ chuyên môn, triển khai hoạt động CM đầu năm học;

- Tăng cường bồi dưỡng các đội dự tuyển HSGQG;

- Trực, giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm