Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 28 tháng 8  năm 2017 đến ngày 03 tháng 9  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh Cảnh.

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/28/08/2017

 

- 7h: Chào cờ đầu tuần (đ/c Hồng chủ trì).

- 7h20: Gặp mặt HS nhận học bổng Odonvale.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng các đội dự tuyển HSGQG.

- 15h: Họp Hội đồng chủ nhiệm đầu năm học.

Đ/c Hồng

 

3/29/08/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 10h30: Tham gia phỏng vấn theo KH của trường

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 16h: Tham gia phỏng vấn theo KH của trường.

Đ/c Phong

 

4/30/08/2017

 

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- Học sinh  toàn trường nghỉ học đến hết tuần.

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- Học sinh toàn trường nghỉ học đến hết tuần

Đ/c Hồng

 

5/31/08/2017

 

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- 9h: Chạy thử Chương trình trao học bổng Odonvale

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

- 13h: Lễ trao học bổng Odonvale tại LU XE.

Đ/c Phong

 

6/01/09/2017

 

- Nghỉ bù ngày thứ 2 (04/9/2017)

- Nghỉ bù ngày thứ 2 (04/9/2017)

Đ/c Hồng

 

7/02/09/2017

 

- Nghỉ Lễ Quốc khánh 2- 9

- Nghỉ Lễ Quốc khánh 2- 9

Đ/c Phong

CN/03/09/2017

 

- 7h: Họp CMHS Khối 10 bầu Ban ĐDCMHS lớp.

- 7h30 - 8h30: HT gặp CMHS Khối 10, tại HT.

- 8h30 - 9h30: Hội nghị đại biểu CMHS trường.

- Từ 9h30: Họp CMHS các lớp đầu năm học mới.

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tập trung chỉ đạo ổn định và duy trì nền nếp;

- Tăng cường quản lý dạy học và bồi dưỡng các đội dự tuyển;

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới;

- Tổ chức tốt Hội nghị CMHS đầu năm học;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm