Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 11 tháng 9  năm 2017 đến ngày 17 tháng 9  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/11/09/2017

 

- 7h: Chào cở đầu tuần (Đ/c Phong chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng các đội dự tuyển HSGQG.

Đ/c Hồng

 

3/12/09/2017

 

- 7h: Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Họp LĐ và TK Ban coi thi chọn đội tuyển HSGQG.

- 9h30: Họp toàn thể Ban coi thi chọn đội tuyển HSGQG.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Bồi dưỡng các đội dự tuyển HSGQG.

Đ/c Phong

 

4/13/09/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Coi thi chọn đội tuyển HSGQG (Vòng 1)

- Học sinh toàn trường nghỉ học.

Đ/c Hồng

 

5/14/09/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Đ/c HT làm việc với Tổ chức Kenan, tại phòng họp.

- Coi thi chọn đội tuyển HSGQG (Vòng 2)

- Học sinh toàn trường nghỉ học.

Đ/c Phong

 

6/15/09/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Họp LĐ, TK HĐ chấm thi - Theo QĐ, tại HT.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Hội đồng chấm thi làm việc, theo QĐ.

Đ/c Hồng

 

7/16/09/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Hội đồng chấm thi làm việc, theo QĐ.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Hội đồng chấm thi làm việc, theo QĐ.

Đ/c Phong

CN/17/09/2017

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tập trung chuẩn bị và phối hợp tổ chức tốt thi chọn đội tuyển chính thức HSGQG;

- Tăng cường quản lý dạy học và bồi dưỡng các đội dự tuyển;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm