Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO Lịch tập trung học sinh đầu năm học 2018-2019

Lịch tập trung học sinh đầu năm học 2018-2019

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

VÕ NGUYÊN GIÁP

Số:  211   /TB -CH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày 30 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Lịch tập trung học sinh đầu năm học 2018-2019

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh toàn trường.

Để giúp CBGV, NV và các em học sinh toàn trường chủ động sắp xếp thời gian, nhà trường thông báo lịch tập trung và các hoạt động đầu năm học như sau:

Ngày

Nội dung

Thành phần

Thứ 6

ngày 10/8

Tựu trường

* 7h-8h: Tập trung học sinh toàn trường. BGH  trao đổi một số công việc đầu năm.

 

 

 

* 8h-9h: Học sinh sinh hoạt tại lớp:

- Kiện toàn BCS lớp (K11, K12)

- Chỉ định BCS lớp lâm thời (K10).

- Kiểm tra tài sản, phản ánh tình hình thiếu, hư hỏng.

- Chuẩn bị các dụng cụ phục vụ lớp học.

 

* 9h-11h: Học sinh may đo đồng phục tại Nhà thi đấu.

 

* 14h: Toàn thể học sinh tập trung học đội hình, đội ngũ, nghi thức chào cờ, sắp xếp chỗ ngồi tại Nhà thi đấu.

* 15h30: Toàn thể học sinh học nội quy, quy định của nhà trường.

- Đ/c Tuấn – PHT chủ trì; tất cả GVCN;

- Đoàn trường, tổ Thể dục – GDQP.

 

- Ban giám hiệu;

- GVCN ;

- VP trường tập hợp tài sản hư hỏng, thiếu, đề xuất phương án giải quyết;

 

- Toàn thể HS K10 và K11&12 có nhu cầu.

 

- Đ/c Tuấn – PHT chỉ đạo chung.

- Đ/c Hùng – BTĐT phổ biến nội quy.

- Tổ TD-GDQP tập đội hình, đội ngũ.

- Tất cả GVCN tham gia quản lý học sinh.

Thứ 7

ngày 11/8

 

 

 

 

 

* 7h-9h: Toàn thể học sinh tập đội hình, đội ngũ , nghi thức chào cờ, sắp xếp chỗ ngồi, tập thể dục giữa giờ tại sân trường.

* 9h-11h: Các lớp tổng vệ sinh lớp học, nhận bàn giao tài sản, đánh giá xếp loại đợt tập huấn đầu năm. Nhận TKB năm học mới.

 

- Đ/c Tuấn – PHT chỉ đạo chung.

- BCH đoàn trường.

- Tổ thể dục .

- GVCN ; Văn phòng.

- Toàn thể học sinh.

- Ban LĐVS trường.

Lưu ý:

- Từ ngày 13/8/2018: Toàn trường học chương trình năm học mới.

- Ban lao động, vệ sinh xây dựng sơ đồ vị trí LĐ, VS thông báo cho các lớp trong ngày 11/8/2018.

- GVCN bám lớp, nhắc nhở HS thực hiện nghiêm túc các quy định của trường.

- Văn phòng chuẩn bị biên bản bàn giao tài sản, danh sách học sinh các lớp trước ngày 10/8/2018.

Nơi nhận:

-       Ban giám hiệu;

-       Giáo viên toàn trường;

-       Đăng Website;

-       Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm