Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 27 tháng 08  năm 2018 đến ngày 02 tháng 09  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh Cảnh

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/27/08/2018

 

- 7h: Chào cờ đầu tuần - đ/c Hồng chủ trì.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

3/28/08/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Dự phát học bổng Odonvalet, theo thông báo.

Đ/c Thu

Đ/c Hòa

4/29/08/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Họp Đảng ủy tháng 8 - 2018, tại VPĐU.

- 15h: Họp HĐ chủ nhiệm đầu năm (theo QĐ, tại HT)

- 16h: Sinh hoạt các chi bộ thường kỳ tháng 8 - 2018.

Đ/c Hồng

 

5/30/08/2018

 

- Học sinh nghỉ học, chuẩn bị cho khai giảng.

- Trực giải quyết công việc nhà trường.

- Học sinh nghỉ học, chuẩn bị cho khai giảng.

- Trực giải quyết công việc nhà trường.

Đ/c Thu

Đ/c Hùng

6/31/08/2018

 

- Học sinh nghỉ học, chuẩn bị cho khai giảng.

- Trực giải quyết công việc nhà trường.

- Học sinh nghỉ học, chuẩn bị cho khai giảng.

- Trực giải quyết công việc nhà trường.

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/01/09/2018

 

- Học sinh nghỉ học, chuẩn bị cho khai giảng.

- Trực giải quyết công việc nhà trường.

Nghỉ

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

CN/02/09/2018

 

Nghỉ Lễ Quốc khánh

Nghỉ Lễ Quốc khánh

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tiếp tục ổn định nền nếp, LĐVS;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Tu bổ, trang bị CSVC chuẩn bị cho khai giảng;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Ths. Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm