Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 10 tháng 09  năm 2018 đến ngày 16 tháng 09  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh Cảnh

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/10/09/2018

 

- 7h: Dạy và học theo Thời khóa biểu

(Không chào cờ đầu tuần)

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

3/11/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Thu

Đ/c Hòa

4/12/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- 14h: Triển khai nhiệm vụ chuyên môn đầu năm học - Toàn thể CBGV và Giáo vụ, tại Hội trường.

Đ/c Hồng

 

5/13/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Thu

Đ/c Hùng

6/14/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/15/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Tập huấn Thi “Sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật”, tại Hội trường. Thành phần: theo Kế hoạch đã gửi.

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

CN/16/09/2018

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tiếp tục ổn định nền nếp, LĐVS;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG theo lịch;

- Triển khai đăng ký, xây dựng KH dạy thêm, học thêm;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Ths. Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm