Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17 tháng 09  năm 2018 đến ngày 23 tháng 09  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/17/09/2018

 

- 7h: Dạy và học theo Thời khóa biểu

( Chào cờ đầu tuần – Đ/c Cảnh chủ trì)

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

3/18/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Thu

Đ/c Hòa

4/19/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- 14h30: BGH làm việc với Đại học Fulbright, tại PH.

- 15h: ĐH Fulbright gặp đại diện HS Khối 12, tại HT.

- 15h: Ban quản trị mạng làm việc với Viettel, tại PH.

Đ/c Hồng

 

5/20/09/2018

 

- 6h30: Khảo sát chất lượng đầu năm học cho học sinh Khối 10 - Theo KH và QĐ

- Học sinh Khối 11,12 nghỉ học

- 12h30: Khảo sát chất lượng đầu năm học cho HS Khối 10 - Theo KH và QĐ.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Thu

Đ/c Hùng

6/21/09/2018

 

- 6h30: Khảo sát chất lượng đầu năm học cho học sinh Khối 10 - Theo KH và QĐ.

- Học sinh Khối 11,12 nghỉ học

- 12h30: Khảo sát chất lượng đầu năm học cho học sinh Khối 10 - Theo Kế hoạch và Quyết định.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/22/09/2018

 

- 7h: Chấm bài Khảo sát chất lượng đầu năm - chấm tập trung theo tổ, tại các phòng tổ.

- 14h: Chấm bài Khảo sát chất lượng đầu năm - chấm tập trung theo tổ, tại các phòng tổ - Tập hợp kết quả.

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

CN/23/09/2018

 

Nghỉ

- 14h: Tổ chức Edupat khảo sát năng lực Tiếng Anh cho HS Khối 10,11.

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tiếp tục ổn định nền nếp, LĐVS;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG theo lịch;

- Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm cho HS K10;

- Triển khai đăng ký, xây dựng KH dạy thêm, học thêm;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Ths. Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm