Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 24 tháng 09  năm 2018 đến ngày 30 tháng 09  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/24/09/2018

 

- 7h: Dạy và học theo Thời khóa biểu

( Chào cờ đầu tuần – Đ/c Tuấn chủ trì)

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

3/25/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Thu

Đ/c Hòa

4/26/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- 14h: Hội nghị CBVC các Tổ đầu năm học (Sau Hội nghị nộp biên bản, đăng ký thi đua, tập hợp góp ý cho các văn bản của trường về VP (Đ/c Hiền - VT).

Đ/c Hồng

 

5/27/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Thu

Đ/c Hùng

6/28/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/29/09/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

CN/30/09/2018

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tiếp tục ổn định nền nếp, LĐVS;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG theo lịch;

- Triển khai dạy thêm, học thêm tại trường;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ths. Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm