Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2018 - 2019- 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2018 - 2019- 2019

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 01 tháng 10  năm 2018 đến ngày 07 tháng 10  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Dương Thị Hoài Thu

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/01/10/2018

 

- 7h: Dạy và học theo Thời khóa biểu

( Chào cờ đầu tuần – Đ/c Hồng chủ trì)

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

3/02/10/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Đ/c Tuấn tham gia tập huấn đến ngày 03- 9.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Thu

Đ/c Hà

4/03/10/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Họp Đảng ủy tháng 10 năm 2018.

- 14h: Hội nghị CBVC đầu năm học 2018 - 2019.

Đ/c Hồng

 

5/04/10/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Thu

Đ/c Hùng

6/05/10/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/06/10/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

CN/07/10/2018

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tiếp tục ổn định nền nếp, LĐVS;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Tăng cường Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG theo lịch;

- Triển khai dạy thêm, học thêm tại trường;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ths. Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm