Thông báo - Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 01 tháng 01  năm 2018 đến ngày 07  tháng 01  năm 2018). Lãnh
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 25 tháng 12  năm 2017 đến ngày 31  tháng 12  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 18 tháng 12  năm 2017 đến ngày 24  tháng 12  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 11 tháng 12  năm 2017 đến ngày 17  tháng 12  năm 2017). Lãnh đạo
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 04 tháng 12  năm 2017 đến ngày 10  tháng 12  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 27 tháng 11  năm 2017 đến ngày 03  tháng 12  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 20 tháng 11  năm 2017 đến ngày 26  tháng 11  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 13 tháng 10  năm 2017 đến ngày 19  tháng 11  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần:
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2017 - 2018KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Từ ngày 06 tháng 10  năm 2017 đến ngày 12 tháng 11  năm 2017). Lãnh đạo trực tuần:
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh

Bài được quan tâm