Home Tổ chuyên môn Thư viện chuyên môn Máy chiếu bản trong với việc dạy học môn công nghệ THPT

Máy chiếu bản trong với việc dạy học môn công nghệ THPT

MÁY CHIẾU BẢN TRONG VỚI VIỆC DAY HỌC

MÔN CÔNG NGHỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

A.  ĐẶT VẤN ĐỀ

I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1-Cơ sở lý luận.

Trực quan là một phương pháp trong dạy học cho nhiều môn học. Lênin đã chỉ ra con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý như sau: "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn là con đường biện chứng của nhận thức". Như vậy nhận thức của con người gồm hai giai đoạn có quan hệ biện chứng với nhau là: trực quan sinh động và tư duy trừu tượng.

“Trăm nghe không bằng một thấy” là câu nói khẳng định tầm quan trọng của trực quan, đặc biệt trong dạy kỹ thuật.

GV: Trần Tiến Nam

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm