Home Tổ chuyên môn Sử - GD Hoạt động GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHỮNG TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHỮNG TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không những là một nhà  quân sự tài năng, một nhà chính trị lỗi lạc mà ông còn là một nhà báo và là một nhà khoa học. Đại tướng đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, xuất bản thành nhiều tác phẩm có giá trị lịch sử quý báu. Bài viết này xin được giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của ông.

1. Vấn đề dân cày (1938)

Tác phẩm đồng tác giả với Trường Chinh viết năm 1938, trong thời kì cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, nhằm xác định vấn đề cần phải thực hiện cải cách ruộng đất, phân phối lại quyền sử dụng đất đai, và xem đây là một trong những mục tiêu của cách mạng.

2. Điện Biên Phủ- Điểm hẹn lịch sử (1964).

“Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử là cuốn hồi kí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về những năm tháng lãnh đạo quân dân từng bước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ. Tác phẩm thể hiện rõ nét những nội dung cơ bản tư tưởng quân sự của tác giả, nổi bật lên là tính nhân văn và tư tưởng hòa bình của vị tướng này.

 

3. Những chặng đường lịch sử (1977)

Tác phẩm “Những chặng đường lịch sử” được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết vào năm 1977, bao gồm 2 tập đã được in trước đó: “Từ nhân dân mà ra”“Những năm tháng không thể nào quên”. Nội dung của tác phẩm đề cập đến hai thời kỳ đấu tranh cách mạng có quan hệ đến sự tồn vong của dân tộc - chuẩn bị giành chính quyền và năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 1945 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng ở thời điểm lịch sử trọng đại đầy khó khăn thử thách ấy, tác giả đã tái hiện bức tranh lịch sử hoành tráng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một giai đoạn cách mạng mà có lúc vận nước như “ngàn cân treo sợi tóc”.

4. Chiến đấu trong vòng vây (1995)

Đây là những ghi chép theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong giai đoạn từ năm 1945 đến 1950 tức là những năm đầu tiên của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. "Chiến đấu trong vòng vây" miêu tả lại những năm tháng chuẩn bị cho chiến thắng rực rỡ sau này. Tác phẩm được viết năm 1995.

5. Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng (2001)

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi.

Với thắng lợi vĩ đại ấy, quân và dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, kết thúc cuộc kháng chiến 30 năm thắng hai "đế quốc to", giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất nước nhà. Đây là cuộc kháng chiến lâu dài nhất, quyết liệt nhất. oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi ấy đã chấm dứt ách thống trị của thực dân - đế quốc hơn 100 năm trên đất nước ta. Tổ quốc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Mùa Xuân 1975, tại Tổng hành dinh trong thành cổ Hà Nội, Bộ thống soái tối cao đã làm việc khẩn trương: liên tục, tập trung trí tuệ, tài năng ra những quyết định, kế hoạch chiến lược, chiến dịch, những mệnh lệnh, chỉ thị cho quân và dân cả nước biến các Nghị quyết của Đảng thành sức mạnh chiến đấu và chiến thắng trên các mặt trận. Cũng tại đây, các cơ quan của Tổng hành dinh: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật đã phát huy năng lực và kinh nghiệm theo chức năng, nhiệm vụ, cùng với các cơ quan của Đảng và Nhà nước giúp Bộ thống soái tối cao, góp phần vào thắng lợi chung.

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày toàn thắng (30-4-1975-30-4-2005), cuốn “Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng” muốn nói lên nhãn quan chiến lược, sự sáng suốt và nhạy bén, tinh thần quyết đoán của Bộ thống soái tối cao, đặc biệt trong những thời cơ lớn, cũng như tinh thần làm việc toàn tâm, toàn ý, mưu trí, sáng tạo của các cơ quan Tồng hành dinh.

Bài viết: LÊ THANH BÌNH

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm