Home Tổ chuyên môn Thể Hoạt động LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP NĂM 2017

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP NĂM 2017


LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ  TRUYỀN THỐNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP  LẦN THỨ VIII - NĂM  2017

 • Chủ nhật ngày 24/9/2017

*Sáng: -  7h – 7h 30 khai mạc.

Thời gian

Sân 1

Sân 2

Sân 3

Sân 4

Sân 5

7h30 – 8h30

12 Tin – 11 Toán (Trận 1)

Trọng tài: Nguyễn Văn Việt

 

11 H – 11 KC (Trận 2)

Trọng tài:

Đặng Ngọc Hùng

12 L – 10 Sử + 10 Sinh (Trận 3)

Trọng tài:

Hoàng Thế Hùng

12 H – 12 Sử + 11 Sử (Trận 4)

Trọng tài:

Lê Anh Vũ

 

11 Đ – 12 Si (Trận 5)

Trọng tài:

Phạm Đăng Hải

8h30 – 9h30

12 KC – 10 Toán (Trận 6)

Trọng tài:

Lê Nam Hoàng Quân

 

12 Toán – 10 A + 11A (Trận 7)

Trọng tài: Nguyễn Văn Việt

 

 

 

 

*Chiều:

Thời gian

Sân 1

Sân 2

Sân 3

Sân 4

Sân 5

15h – 15h 45

Thua trận 1 – 10 Lý (Trận 8)

Trọng tài: Phạm Đăng Hải

Thua trận 2 – 11 Lý (1)

(Trận 9)

Trọng tài:

Đặng Ngọc Hùng

 

 

 

15h 45 – 17h

Thua trận 3 – 10 Hoá + Địa (Trận 10)

Trọng tài:

Lê Nam Hoàng Quân

 

Thua trận 4 – 10 KC (Trận 11)

Trọng tài: Nguyễn Văn Việt

 

Thua trận 5 – 11 Lý (2) (Trận 12)

Trọng tài:

Hoàng Thế Hùng

Thua trận 6 – 10 Tin(Trận 13)

Trọng tài:

Lê Anh Vũ

 

Thua trận 7 – 11 Si + Tin (Trận 14)

Trọng tài:

Đặng Ngọc Hùng

Chủ nhật ngày 01/10/2017

* Sáng :

Thời gian

Sân 1

Sân 2

Sân 3

Sân 4

Sân 5

7h-8h

Thắng trận 1 – 10 L (Trận 17)

Trọng tài:

Lê Nam Hoàng Quân

 

Thắng trận 2 – 11 L (1) (Trận 18)

Trọng tài: Nguyễn Văn Việt

 

Thắng trận 5 – 11 L (2) (Trận 19)

Trọng tài:

Hoàng Thế Hùng

Thắng trận 6 – 10 Tin (Trận 20)

Trọng tài:

Đặng Ngọc Hùng

Thắng trận 7 – 11 Si + Tin (Trận 21)

Trọng tài:

Lê Anh Vũ

 

7h45- 8h45

Thắng trận 3 – 10 Hoá + Địa (Trận 15)

Trọng tài: Nguyễn Văn Việt

Thắng trận 4 – 10 KC

(Trận 16)

Trọng tài:

Đặng Ngọc Hùng

 

 

 

* Chiều: Tứ kết

Thời gian

Sân 1

Sân 2

Sân 3

Sân 4

15h 45 – 17h

Nhất A – Nhất B (TK 1)

Trọng tài: Nguyễn Văn Việt

 

Nhất C – Nhất D hoặc Nhì E, F, G (TK 2)

Trọng tài:

Đặng Ngọc Hùng

Nhất E – Nhất F (TK 3)

Trọng tài:

Hoàng Thế Hùng

Nhất G – Nhì A, B, C, D hoặc Nhất D  (TK 4)

 

Trọng tài:

Lê Nam Hoàng Quân

 

Chủ nhật ngày 08/10/2017

*Sáng: Bán kết

Thời gian

Sân 1

Sân 2

7h-8h

Thắng TK1 – Thắng TK2 (BK 1)

Trọng tài:

Nguyễn Văn Việt

Lê Nam Hoàng Quân

 

Thắng TK3 – Thắng TK4 (BK 2)

Trọng tài:

Lê Anh Vũ

Đặng Ngọc Hùng

 • Chủ nhật ngày 08/10/2017

*Chiều:

Thời gian

Sân 1

15h – 15h 45

Tranh giải 3

Thua BK1 – Thua BK2

Trọng tài:

Nguyễn Văn Việt

Lê Nam Hoàng Quân

 

15h 45 -17h

Chung kết

Thắng BK1 – Thắng BK2

Trọng tài:

Lê Anh Vũ

Đặng Ngọc Hùng

BAN TỔ CHỨC

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh
 • Hình ảnh

Bài được quan tâm