Home Tổ chuyên môn Thể Hoạt động Lịch thi đấu bóng đá tranh cúp CLB lần 3

Lịch thi đấu bóng đá tranh cúp CLB lần 3

LỊCH THI ĐẤU GIÁI BÓNG ĐÁ TRANH CUP CLB CHUYÊN QB LẦN THỨ III

Ngày: Chủ nhật 1/3/2014

Trận

Giờ bắt đầu

Trận

Trọng tài

Ghi chú

12 Toán  gặp 10 Toán-Hóa

7h

1


Đến trước 30 phút để làm sân; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2,

12KC gặp 11 Lý

7h 45

2


Cử 3 người tới hỗ trợ làm sân. Cử 2 người làm trọng tài cho trận 1,

12 Lý-Hóa  gặp 11KC

15h30

1


Đến trước 30 phút để làm sân; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2,

10 Toán-Hóa gặp 11Sinh

16h 10

2


Cử 3 người tới hỗ trợ làm sân, Cử 2 người làm trọng tài cho trận 1, Cất lưới bóng

BTC

Ngày: Chủ nhật 23/2/2014

Trận

Giờ bắt đầu

Trận

Trọng tài

Ghi chú

11KC - 10 L

7h

1

Đến trước 30 phút để làm sân; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2, một trọng tài biên cho trận 3

12T-11 T

7h 40

2

Cử 3 người tới hỗ trợ làm sânCử 2 người làm trọng tài cho trận 1, một trọng tài biên cho trận 3

10T,H - 11 SI (Đã đá)

8h 30

3

Cất dụng cụ và bóng; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2

11SU - 12KC

15h

1

Đến trước 30 phút để làm sân; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2, một trọng tài biên cho trận 3

11L- 12SĐ

15h 50

2

Cử 3 người tới hỗ trợ làm sânCử 2 người làm trọng tài cho trận 1, một trọng tài biên cho trận 3
11H-10Đ

16h30

3

Cất dụng cụ và bóng; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2

BTC

Ngày: Chủ nhật 9/2/2014

Trận

Giờ bắt đầu

Trận

Trọng tài

Ghi chú

12 Toán  gặp 11Sinh

7h

1

Đến trước 30 phút để làm sân; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2, một trọng tài biên cho trận 3

11 Sử  gặp 12SĐ

7h 40

2

Cử 3 người tới hỗ trợ làm sânCử 2 người làm trọng tài cho trận 1, một trọng tài biên cho trận 3

12 Lý-Hóa gặp Nội trú

8h 30

3

Cất dụng cụ và bóng; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2

10 Địa gặp 11Tin

15h

1

Đến trước 30 phút để làm sân; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2, một trọng tài biên cho trận 3

11 Toán gặp 10 Toán-Hóa

15h 50

2

Cử 3 người tới hỗ trợ làm sânCử 2 người làm trọng tài cho trận 1, một trọng tài biên cho trận 3
12KC gặp 11 Lý

16h30

3

Cất dụng cụ và bóng; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2

BTC

Ngày: Chủ nhật 19/1/2014

 

Trận

Giờ bắt đầu

Trận

Trọng tài

Ghi chú

Trận 1: Nội trú gặp 11KC

7h

1

Việt

Đến trước 30 phút để làm sân; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2, một trọng tài biên cho trận 3

Trận 2: 12 Lý-Hóa gặp 10Ly

7h 40

2

Việt

Cử 3 người tới hỗ trợ làm sânCử 2 người làm trọng tài cho trận 1, một trọng tài biên cho trận 3

Trận 3: 11Tin  gặp 11 Hóa

8h 30

3

Việt

Cất dụng cụ và bóng; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2


15h

1

Quân

Đến trước 30 phút để làm sân; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2, một trọng tài biên cho trận 3

12SĐ gặp 12KC

15h

2

Quân

Cử 3 người tới hỗ trợ làm sânCử 2 người làm trọng tài cho trận 1, một trọng tài biên cho trận 3
12 Toán  gặp 10 Toán-Hóa

16h

3

Quân

Cất dụng cụ và bóng; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2

BTC

 

Ngày: Chủ nhật 12/1/2014

 

Trận

Giờ bắt đầu

Trận

Trọng tài

Ghi chú

Trận 1: 10 Địa  gặp 10 Sử-Tin

7h

1

Đến trước 30 phút để làm sân; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2, một trọng tài biên cho trận 3

Trận 2: 11 Sử gặp 11 Lý

7h 40

2

Cử 3 người tới hỗ trợ làm sânCử 2 người làm trọng tài cho trận 1, một trọng tài biên cho trận 3

Trận 3: 11Sinh gặp 11 Toán

8h 30

3

Cất dụng cụ và bóng; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2

Trận 1: Nội trú gặp 11KC

15h

1

Quân

Đến trước 30 phút để làm sân; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2, một trọng tài biên cho trận 3

Trận 2: 12 Lý-Hóa gặp 10Ly

15h 40

2

Quân

Cử 3 người tới hỗ trợ làm sânCử 2 người làm trọng tài cho trận 1, một trọng tài biên cho trận 3

Trận 3: 11Tin  gặp 11 Hóa

16h 20

3

Quân

Cất dụng cụ và bóng; Cử 2 người làm trọng tài cho trận 2

BTC

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm