Home Tổ chuyên môn Tin Thư viện chuyên môn KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN

TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

I / Loại: Thường dùng 5 loại chính :

T/T

Tên

Miền giá trị

Kích thước

1

Byte

0..255

1 Byte

2

ShortInt

-128 .. 127

1 Byte

3

Interger

-32768 .. 32767

2 Byte

4

Word

0 .. 65535

2 Byte

5

LongInt

-2147483648..2147483647

4 Byte

Giáo viên: Hoàng Thị Minh Huyền

Attachments:
FileFile size
Download this file (huyen.doc)huyen.doc63 Kb
 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh


  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm